JB Business club

JB Business club predstavuje vzdelávaciu platformu pre účastníkov, ktorí chcú úspešne naštartovať alebo rozvíjať podnikanie. Cieľom tohto vzdelania je osobnostný rozvoj, získanie podnikateľského know how od podnikateľov z niekoľkých tržných segmentov, nerworking a reálny rozjazd vlastného podnikania pod záštitou autora projektu Jana Bartuška. Nechýbajú tu ani zástupcovia podnikateľskej sféry, poskýtujúci mentoring pre členov klubu a súčasne taktiež hľadajú priestor pre spoločné podnikateľské zámery s členmi klubu. Pôsobnosť JB clubu je nastavená pre Českú a Slovenskú republiku.


benefity

VZDELÁVANIE

Váš osobný rast budeme rozvíjať formou osobných prednášok a školení, k dispozícii Vám bude forma prednášky s odborníkom v danej oblasti. Nápomocní Vám taktiež budú externí školitelia (Jan Laibl, Radim Valigura - 1MSS). Vzdelanie taktiež bude prebiehať formou osobných konzultácii priamo s Janom Bartuškom, touto cestou sa tak chceme sústrediť na vaše individuálne schopnosti, budúce smerovanie a určiť tak vašu podnikateľskú cestu, v ktorej budete vynikať.


 Prednášky budú zamerané na tieto témy:

  • time management
  • oblasť financií
  • techniky predaja
  • pravidlá argumentácie
  • interpersonálna komunikácia
  • obchodná sieť
  • budovanie obchodnej značky
  • práca so sociálnymi sieťami


ZÁZEMÍ

Po získaní týchto vedomostí je naším spoločným cieľom nájsť komfort pre váš úspešný štart v podnikaní.  V rámci tejto podpory Vám budeme poskytovať zázemie formou plne vybavených kancelárskych priestorov, kde môžete tráviť svoj čas, či už pre obchodné schôdzky, sebavzdelanie alebo konzultácie.


KNOW HOW

Rovnako, ako iné disciplíny má podnikanie svoje jasné pravidlá a procesy, vedúce k tomu, aby ste boli vo svojej snahe úspešní. Našim cieľom je poskytnutie unikátneho know how, teda priebežného poskytovania naších vedomostí a odborných podkladov. Postupnými krokmi vám budeme predávať naše vedomosti a váš osobný biznis bude postupne rásť.


© copyright Jan Bartušek   |   web by iCard.cz